Høringsutkast av "Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet på nyfødtintensiv avdelinger"

I forbindelse med at nye nasjonale retningslinjer for kompetanse og kvalitet på Norske nyfødtintensiv avdelinger skal utarbeides,
er Prematurforeningen blitt invitert til å kommentere høringsutkastet.

Prematurforeningen overrekker brev til helseministeren

Bildetekst:
Fra venstre; Elisabeth Granquist Toyer (styreleder i Prematurforeningen), Anne Grethe Erlandsen (Statssekretær), Vilni Verner Holst Bloch (kasserer i Prematurforeningen), Hege Nordhus (daglig leder i Prematurforeningen) og Odd Bakken (Avdeling for spesialisthelsetjenester)

Foreldreseminar hos Tvillingforeldreforeningen

premature barn - foreldreseminar med Jonna Jepson

Lørdag 22. april 2017. Kl. 09.00 – 15.30 holdes det foreldreseminar for foreldre til premature barn.

Sted: Tvillingforeldreforeningens lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten.

Hva får du med deg?

Forskning på ekstremtpremature barn ved 5 års alder

Det planlegges å sette opp en populasjonsbasert studie på ekstremt premature barn født i 2013 - 2014.
Det ønskes å gjøre en etterundersøkelse på disse barna ved 5 års alder (altså i 2018 - 2019).
Forskningsgruppen har kontaktet Prematurforeningen for et ønske om at vi skal formidle informasjon om studien.
Men også for at vi kan hjelpe med å hente inn informasjon fra foreldre til fortidligfødte barn.
Hva synes du er viktig at en sånn studie skal finne ut?
Hva er unfordringer, hva fungere godt og hva fungerte ikke så godt?

Prematurdagen poster

17.november Verdens Prematur dag 2016

17. november og VERDENS PREMATURDAG 2016

I år markeres også dagen rundt om i landet,
her er en oversikt over markeringer som er kommet inn til oss:

- Lørdag 12. november inviterer vårt lokallag i Stavanger
til markering av Verdens Prematurdag i kantinen ved Stavanger universitetssjukehus.
Tid: 15.00
Det vil bli servering, og hygge for store og små.
Vel møtt!

Mandag 14. november tennes Keplerstjernen ved Gardermoen kl. 17.00 - kom gjerne å få med deg dette!

Prematurforeningen sin henvendelse til Helsedirektoratet vdr. reklamefilm om snusing i svangerskapet.

Prematurforeningen har fått negative tilbakemeldinger fra noen av våre medlemmer på filmen om snus i svangerskapet.

Sider

Abonner på Prematurforeningen RSS