Prematurdagen poster

17.november Verdens Prematur dag 2016

17. november og VERDENS PREMATURDAG 2016

I år markeres også dagen rundt om i landet,
her er en oversikt over markeringer som er kommet inn til oss:

- Lørdag 12. november inviterer vårt lokallag i Stavanger
til markering av Verdens Prematurdag i kantinen ved Stavanger universitetssjukehus.
Tid: 15.00
Det vil bli servering, og hygge for store og små.
Vel møtt!

Mandag 14. november tennes Keplerstjernen ved Gardermoen kl. 17.00 - kom gjerne å få med deg dette!

Prematurforeningen sin henvendelse til Helsedirektoratet vdr. reklamefilm om snusing i svangerskapet.

Prematurforeningen har fått negative tilbakemeldinger fra noen av våre medlemmer på filmen om snus i svangerskapet.

Etter en lang sommer er kontoret nå åpnet igjen!

Hei,
etter en lang sommer er kontoret åpnet igjen.
Vi vil svare på henvendelser som er kommet inn til oss i løpet av sommeren i tiden fremover.

Med vennlig hilsen
Hege Nordhus / dagligleder

Kontoret har nå sommerstengt.

Hei,
vi ønsker å minne våre medlemmer og andre som henvender seg til oss om at kontoret holder stengt i juli og åpner igjen i midten av augsust.
Henvendelser som kommer inn til oss i denne tiden vil bli besvart straks vi er på plass igjen.

God sommer.
Hilsen Prematurforeningen

Forespørsel om deltagelse i prosjektutvikling

Ved Universitetet i Tromsø jobber vi for tiden med utviklingen av et nytt forskningsprosjekt, som skal handle om fysioterapeuters bruk av sensomotorisk lek i sitt arbeid med barn i alderen 0-3 år. Prosjektskissen skal være ferdigstilt innen utløpet av august 2016. Det er viktig for oss at prosjektet oppleves som relevant, og svarer på aktuelle problemstillinger sett fra ståstedet til foreldre og fysioterapeuter i klinisk praksis.

Sommerfest i Stavanger

Medlemskontigent 2016 på mail og post!!

Hei,
nytt for året i Prematurforeningen er at vi har satt på kidnummer på faktura for medlemskontigent.
Våre medlemmer har nå mottatt faktura pr. mail, den samme faktura kommer også med Prematurposten som kommer i løpet av kort tid.
Det er viktig at dere merker dere at disse to fakturaene er samme, slik at vi unngår at den blir betalt dobbelt.

Nye retningslinjer for å søke om midler fra ExtraStiftelsen

Fra og med tirsdag 1. mars 2016 åpnet ExtraStiftelsen en ny søknadsrunde for forskningsmidler, og i år innrettes forskningsmidlene mot kommunehelsetjenesten og samhandling.

Bli medlem i Prematurforeningen og få årets første Prematurposten

I mars kommer første utgave av Prematurposten for 2016.
Denne gangen også med mange fine artikler.
Du kan lese om den fantastiske historien til Anette og Liv Tone, som klarte å samle inn 1.1 millioner til Ålesundsykehus.
Og innsamlingen stopper faktisk ikke der! Les i bladet hva mer de fikk til.
Du kan også lese artikkelen om "å leve med et sykt barn",
hvor psykologspesialisten Laila Løvås forteller om hvordan det å ha barn med ernæringsvankser påvirker hverdagen deres.

Sider

Abonner på Prematurforeningen RSS